Mysłowice Bończyka

Robocze:

4:26x ,500,37,58            630,56                    712,29,45,58              8 15,30,47                 903,18,45             1002,17,32,45          1104,30,46                 1205,18,30,45,59         1313,31,47                1401,16,31,47          1506,18,33,47          1601,17,32,45                1701,17,31 Z               1805,30                   1927     2033    2127

Soboty:

5,50 718, 52      822,52         922,52Z    1022,42   1122,42   12 37   1302,18,52   14 16,42      15,33   1602,20,42        17 42     18,42   19 43 SX

Niedziele:

840A   904,22 ,40 10,02,22,40  1100,20,40     1202,22,40   1302,20,45   1402,20,40   1502,22,40  1622,40    1720,40   1840

Święta:

840   940   10,40   11,40     1242    13 ,20  14  40  15 40 16,40  1740   18 40

8:40 i 9:40 kursuje tylko 1 listopada

 nie kursuje lipiec-sierpień

sx -19:43  kursuje od pierwszej Soboty marca do ostatniej pazdziernika

x-4:26-   kurs z Mysłowice ce Kopalnia

A- kurs 8:40  w-kursuje  od pierwszej Niedzieli marca do ostatniej  pazdziernika

Z- kurs zawieszony