Mysłowice Kościół

Robocze:

4,25 503,42,         6,02,34,54      7,14,35,      802,19,34,         906,20,59      10,14,39,  11,11,  34, 57       12,16,40,       1306,36,51    1404,37,52 15,12,37,51   16,16,39,   1708,50  18,32

Soboty:

8,56  10,43  1122,43  12,42,  13,22, 1405,43   15,36   16,43   17,43   

Niedziele: 

842  9,20,42 1004,42  11,20,42 1204,42  13,22  1405,42   15,42

Święta:    linia  kursuje tylko 1 listopada

844    944   10,44   11,44    1244    13,22  14,44   15,44