Modrzejów Rynek

Robocze:

4,28    505,41      605,36,57 7,16,39,      804,19,36,   9,10,50   10,15,11,14,35,57 12,22,40   1305,34   1406,38,53    15,13,36,55 16,15,38,  1709,51  18,36

Soboty:    8,58  10,46   1128,46   12,47     13,23    1405,46   15,37,    16,46  17,46

Niedziele:

846  9,24,461005,46   11,24,46  1206,46  13,24  1407,46  15,46

Święta: linia kuruje tylko 1 listopada

846  946  10,46   11,46 1246 13,46   14,46  15,46