Niwka Fabryka

Robocze:

4:30   5,,10 B,46      609,40    701,20,42,    809,25,41,    9,14,40,  10,,05,20,45,55    11,17,40   12,03,28,40,57      13,13,27,40,57     1412 B,43,58   15,17,27,42,59   16,20,43,    1713,55  18.15,40   19.38    2043    21,28

Soboty:

5,59   7,29    804,33      903,33     1003,52     1130,52     12,49     1312,27,59       14,26,53    15,42   16,30,52         17,52     18,52   19,52 Z

Z-zawieszony

Niedziele:

850  911,30,50 1010,30,50    11,10,30,50     1210,30,50     1310,30,50    1410,50   15,50    16,50   17,50   18,50

Święta:  linia nie kursuje 1, 3,31

850    950  10,,50   11,,50    1250    13,,50   14,,50   15,,50   16,,50   17,,50   18,,50

8:50,9:50,10:50     kursuje tylko 1 listopada

B-kurs przez Bitron

nie kursuje lipiec – sierpień