Niwka Fabryka

Robocze:

4:30   5,,10 B,46      609,40 701,21,40,    809,25,41,    9,14,40,  10,,05,20,45,55    11,17,40   12,03,28,40,57      13,13,27,40,57     1412 B,43,58   15,17,27,45,55   1611,26,42,55    1713,27,55   18.15,40   19.38        2043    21,28

Soboty:

5,59   7,29    804,33      903,33     1003,52     1130,52     12,49     1312,27,59       14,26,53      15,42    1611,30,52         17,52     18,52   19,52

Niedziele:

850      911,30,50 1010,32,50    1109,29,50     1211,30,50     1311,30,50    1412,30,50   1513,30,50       1631,50       1729,50   18,50

Święta:  linia nie kursuje 1, 3,31

850    950  10,,50   11,,50    1250    13,,50   14,,50   15,,50   16,,50   17,,50   18,,50

8:50,9:50,10:50     kursuje tylko 1 listopada

B-kurs przez Bitron

nie kursuje lipiec – sierpień