Zagórze Pekin

Robocze:

4,44 520,57   6,21,51   7,17,35,51   8,20,36,51    9,21,51 10,17,30,53   1105,29,50  12,17,37,51     1300,22,51     1405,28,57      1507,21,35,51     1606,,37,50   17,21,   18,08,50

Soboty:  6,18  914, 1103,44 1203,  1302,42 14,21 1504, 1600, 1704, 18:04

Niedziele:

903,22,41 1003,21,43    1103,20,40    1203,22,41   1302,22,42   14,23,  1504,   1602,

Święta: linia kursuje tylko 1 listopada ,tak jak w soboty

6:17    914, 1103,44 1203,  1302,42 14,21 1504, 1600, 1704, 18:04