Gołonóg Aleja Piłsudskiego

Robocze:

523,46      623,42      700,17,46,58       811,33,46    901,14,31,46     1003,15,31,47     1103,16,31,46        1216,37,51     1304,17,31,47    1402,17,31,47  1500,15,33,47       1601,17,32

Soboty:

630