Zagórze Mec

Robocze:

418,38      503,26,31, 603,18,29,39,58    713,27,43,59    812,37,  9,07,37,  1005,17,37,   1104,27,44,58   1213,29,44,58     1314,27,42,59     1414,25,37,56     15,07,22,38     1607,47    1807

Soboty:

807,  9,33  10,08, 11,15   12,15, 13,30, 14,14,37  1614,38

Niedziele:

7,33   8,33   900,38 1000,33   1100,38,  1200,33 13,19, 1419,   15,19

Święta: linia kursuje tylko 1 listopada

815,30        902     1002,30   1120        1200,30   1300,39   1420,39   1500,38