Tworzeń Baza

Robocze:

5,45  6,11,40   702,24,41,     8,11,41    9,11,36,50     10,10,34   1101,11,41    12,10,29,41      1308, 33,47,      14,00,12,31,49    1512,42     16,12

Soboty:

611       1411