Gołonóg Aleja Piłsudskiego

Robocze:

5,56  6,15,44        7 ,07,28,45      8,13,45             915,38,54             10,15,43        11,08,16,35,45         12,15,34,45          13,15,37,46      14’08,18,38,54     15,17,45    16,10,28

Soboty:

6,17          14,17