Gołonóg Osiedle

Robocze:    5, 11 B, 34 B, 58  6 09, 19, 43,  7, 09, 31, 47,    8, 17, 47,   917, 43, 58    10,17 ,45    11,09,17,47    12,17,35,47    13,17,40,52     1409,20,40,59    15,18,47,   16,30,46    17,47   1943 Z   20’34

Soboty:  4 :48 , 5:45 ,619,  714 ,47 , 9.13,57  10,58   11,40,55   12,54   1310,54  1418,55  15,18,54 1618, 1710,  19 ,00

Niedziele: 714 R,  818,40   900,18,40,59     1018,40,59     11,18,40,58 12,14,40,     13,00,18,40,    1400,,59       1518,59   1618,59    1759

             Święta:   1, 3  i  31 maj -linia nie kursuje

             9:00 w ,10:00 w  1100, 12,00 13,00 1400,  15,00  1600, 17,00  59 

w -kursuje tylko 1 listopada

Z -kurs zawieszony

B-kurs przez Bitron

R- kurs o 7:14 - kursuje od pierwszej  Niedzieli marca  do  ostatniej pazdziernika