Gołonóg Osiedle

Robocze: 507,13,45 B,58    609,19,48,57  7,09,31,47,  8,17,38,53    910,23,43,58    10,17,29,41     11,10,17,38,47    1200,17,38,47   13,15,40,54   1409,20,40,56     15,10,18,40,51  16,17,46      1730,47     1846z      1943   2042

Soboty:  4 :48 ,5:45 ,619,47   714 ,47   8,18  ,   903,57    1014,   1100,40,55   12,54     1310,54  1418,39,55    15,18,54 1610,40,55    1710,40   18   1900 R

Niedziele: 714 R,50    818,40   900,18,40,59     1018,40,59     1118,40 1200,14,40,59     1314,40,59    1418,59       1518,59     1618,59    1759

Święta: 755 A     810 A,42     942     1010   1100,40   1210,40   1319        1400,19,40      1518      1600,19,40     1710,40

A-kursuje od kwietnia do października kursuje tylko 1 listopada

B-kurs przez Bitron

R – kurs 19:00 – kursuje od pierwszej soboty  marca  do  ostatniej pazdziernika

R- kurs 7:14 - kursuje od pierwszej  Niedzieli marca  do  ostatniej pazdziernika

18:46 Z- kurs zawieszony