Zagórze Centrum

Robocze

416,36      505,24,29, 6,01,16,27,36,56    711,25,41,57    810,27,40,55    911,27,40,55   1005,22,33,45          1102,25,42,56    1211,27,42,56    1312,25,40,57      1412,23,35,54   1512,25,33,56     1612,27,40  1805

Soboty:

803,  928, 10,02,   11,10   1213,28,58    1311,28,56       1433,57   1513,28    1612,31,

Niedziele:

736    808,35,58  918,36,58    1016,35,58     1113,35,57    1218,35,58  1316,32,57      1416,33   1516,

Święta: linia kursuje tylko 1 listopada

 813,28     900  1000,28   1118,58   1228,58   1337        1418,37,58     1536