Zagórze Osiedle

Robocze:

412,38     503,33,55   6,20,30,40      703,32,52      8,12,40,      913,43,      10,05,16,40,  1105,30,44    1200,11,42,     1300,11,42,    14,00,12,32,42,    15,08,22,40    16,09,50   18,09

Soboty:

514          641     710,41      807,22,40    902,17,32     1002,19,36    1102,36   1202,17,32      1302,15,32      1400,37   1501,17,32    1616,32   1702,17,32

Niedziele: 

734 812,39     902,22,40      1002,20,39    1102,17,39     1202,35   13,22,    14,22,   1522,

Święta: 

817,32         904     1004,32   1122            1202,32   1302,41   1422,41   1502,